Стара Загора

144 сигнала за деца в риск са постъпили през септември в „Закрила на детето”

144 сигнала са постъпили през септември в „Закрила на детето”, като за 39 деца има констатиран риск, съобщиха от ресорното ведомство. По превенция на изоставянето се работи по 392 случая, а по реинтеграция- 70 случая.321 деца са настанени в семейство на близки и роднини, а 132 в резидентен тип.

В Старозагорска област са утвърдени и вписани 78 семейства в регистъра на приемните семейства. 77 от тях са професионални, а едно е доброволно. В тях са настанени 57 деца.

През деветмесечието на годината децата, които са вписани в Регистъра за пълно осиновяване, воден от РДСП – Стара Загора са 223, от които 124 деца с увреждане и 99 здрави деца. През месец септември няма допуснато осиновяване на деца.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com