Стара Загора

Традиционният есенен панаир в Стара Загора започва в последната седмица на септември

Традиционният старозагорски есенен панаир ще се проведе от 28.09.2017 г. до 05.10.2017 г. включително. Той ще бъде разположен на ул.“Иван Вазов“, северно от ул.“Радецки“, до ул.“Хан Аспарух“, както и в югозападната част на парк „Загорка“.

Заявления за участие в панаира ще се приемат от 8,30ч. на 12.09.2017 г., до 17,30ч. на 20.09.2017 г., в сградата на Административно бюро „Изток“, ул. “Ангел Кънчев“ № 70. Разрешенията за временно поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане по време на панаира ще се издават в Община Стара Загора, по реда на постъпването на заявленията, до запълване на местата по схемата, утвърдена от главния архитект и след представяне на следните документи:

– заявление за участие по образец;
– удостоверение за липса на данъчни задължения по чл.87, ал.6, издадено от НАП не по-рано от 30 дни от датата на подаване на документите;
– декларация за липса на задължения към Община Стара Загора към датата на подаване на заявление за участие;
– за производители – удостоверение от Камарата на занаятчиите;
– за атракционни съоръжения – сертификат за произход на съоръженията, технически паспорти за съоръженията, ежегоден технически преглед, сключен договор с лицензирана фирма, която извършва контрол при всяко построяване на съоръженията

– квитанция за платена пълна такса за 8 дни за участие в панаира за заявената квадратура по подаденото заявление.

На територията на панаира е разрешено разполагането на атракционни съоръжения, произведения на художествените занаяти, обекти за продажба на захарни изделия, детски играчки и скара-бира.

Забранена е продажбата на алкохол с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 6% vol., тютюн и тютюневи изделия, промишлени стоки /дрехи, обувки, одеяла, килими, текстилни изделия, продукти на химическата промишленост и др./, птици и животни.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com