Съдът отхвърли исканията на бившия директор на РИМ-Стара Загора Ангел Динев

Районен съд – Стара Загора отхвърли исканията на бившия директор на Регионален исторически музей-Стара Загора Ангел Динев. Това стана ясно днес от Решение на Районен съд – Стара Загора по дело заведено против Регионален исторически музей – Стара Загора от  Ангел Динев, във връзка със Заповед на Кмета на Община Стара Загора, с която трудовотоправоотношение е било прекратено на основание  чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ.

Динев в мотивите си до съда счита тази заповед за неправилна и незаконосъобразна.

Съдът РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от Ангел Динев против Регионален исторически музей, гр. Стара Загора представляван от директора Петър Калчев, искове за признаване на уволнението му по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата за незаконно и за неговата отмяна, за възстановяването му на работа и за заплащане на обезщетение в размер на 5500 (пет хиляди и петстотин) лева за периода от 23.08.2018 г. до 31.01.2019 г., през което време ищецът е останал без работа поради незаконосъобразното му уволнение.

ОСЪЖДА Ангел Динев, да заплати на Регионален исторически музей – гр. Стара Загора, направените по делото разноски в размер на 900 (деветстотин) лева адвокатско възнаграждение.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com