Стара Загора

Рехабилитират 12 км от жп линията Тулово-Змейово за над 16 млн. лева

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ обяви първата от 12 години насам тръжна процедура за подновяване на инфраструктура по трасето Русе-Подкова, съобщи infrastructure.bg. През 2008 и 2012 г. търговете са били за аварийни ремонти или отстраняване на последствия от природни бедствия. Тази поръчка е за: „Механизирано подновяване на жп инфраструктурата и съоръженията към нея в междугарието Тулово-Змейово от км 226+379 (НС №2 г.Тулово) до км 238+700 (НС №1 гара Змейово) с обща дължина 12 321 м по 4-та главна жп линия Русе-Подкова с релси тип 60. Строителните дейности включват: етап І изготвяне на работен проект; етап ІІ строителство. Предвиден е и авторски надзор на обекта. Прогнозната стойност на обекта е 16 020 507 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на ремонта е 240 дни. Оферти се подават до 23 октомври 2017 г. Отварянето им е предвидено за 14:00 часа на 24 октомври 2017 г.

Етапът на строителството включва: подновяване на железния път, ремонт на съоръжения по железния път, включителнои водостоци и възстановяване на предпазно покритие на стоманена мостова конструкция на км 227+795, отводняване, сигнализация и телекомуникация, включително автоматично прелезно устройство (АПУ) на км 229+720 в междугарието Тулово–Змейово, осигурителна техника, осветление на спирка Ягода, контактна мрежа и доставка на материали.

За поддържане нормалната експлоатация с проектна скорост в междугарието Тулово–Змейово по 4-та жп линия е необходимо да се извършат следните ремонтни дейности:

* демонтаж на съществуващия железен път тип 49 кг/м с дължина 12 321 метра;
* превоз и разкомплектоване на железен път тип 49 кг/м с дължина 12 321 метра в МД база;
* пресяване на баластовата призма на 12141 м;
* монтиране на нов железен пъ,т с дължина 12 321 метра, в МД база;
* превоз до обекта, полагане на нов железен път тип 60 и укрепване с дължина 12 321 метра;
* пълна подмяна на кабели на АПУ км. 229+720 в междугарието Тулово-Змейово и подмяна на магистралния кабел в зоните, където ще се наложи изместване на трасето;
* смяна на пътните датчици на прелеза от КЕРВ с броячи на оси, централизиран тип- 4 броя.

Контактната мрежа в участъка Тулово–Змейово е въведена в експлоатация през 1970 година, мрежата е верижна компенсирана, като в част от кривите е изпълнена контактна мрежа тип „Коса“. Състои се от 13 анкърни полета, като всяко анкърно поле, в зависимост от разположението на проводниците в план, включва комбинация от двата типа контактна мрежа – вертикална и коса. Контактната мрежа е изпълнена с биметално носещо въже StCu 50 мм2, което е силно корозирало. Контактният проводник Ri 100 мм2 е с несиметрично износване поради наличието на косо окачване във всяко едно от анкърните полетата. Част от дейностите за изпълнение са:

* демонтаж и разрушаване на 297 стълбове и заземления със закрепване;
* демонтаж на 37 стълбове, фундаменти и заземления със закрепване;
* демонтаж на 242 еднопътни конзоли;

При изпълнението на обекта се залага изпълнение на верижна контактна мрежа и премахване на косата подвеска, подмяна на всички железобетонни и железорешетъчни стълбове, подмяна на еднопътните конзоли с нови, подмяна на контактният проводник – 14 км, носещото въже и струнните и струнните клеми, както и на триролковите компенсиращи устройства с нови от барабанен тип самозадържащи в комплект с въже DIEPA ф 9,5 мм – 29 броя.

* Тулово е древна келтска столица. През IV-III в. пр.н.е. келтски племена се спускат от Централна Европа към Балканите и се установяват в завладените от тях земи. Двамата братя-царе Брем и Болг основават келтско царство в Тракия със столица Тиле. Келтите достигат Месемврия (Несебър), Тесалия в Гърция и Западна Мала Азия. Намерени са множество келтски находки на военното и ювелирно изкуство от този период. В Тулово и до днес има представители на родовете Бечаолу и Перелу.

„Трейс Груп Холд“ АД започва подновяване на железния път Змейово-Стара Загора

“Трейс Груп Холд” като водещ партньор в Обединение „Железопътна инфраструктура“, спечели поръчка за изпълнение на обект „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово–Стара Загора, от км 239+400 до км 252+325 с обща дължина 12 925 м и стрелка №1 в гара Стара Загора по 4-та жп линия“.

Възложител е ДП НКЖИ.

Стойността на договора е в размер на 10 428 178 лева, а финансирането е със средства от бюджета. Срокът за изпълнение на договора е 7 месеца.

Ще бъде извършено проектиране и ремонт на железния път и съоръженията между гарите Стара Загора и Змейово, включително контактна мрежа и осигурителна техника. „Трейс Груп Холд“ АД е в процес на подготовка на документите за подписване на договор за изпълнение на обекта.

През последните няколко години компанията изпълни редица проекти в областта на железопътното строителство – Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив—Бургас”, Механизирано подновяване на 6 км железен път в междугарието Батановци–Радомир, Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив и др.

В момента „Трейс Груп Холд“ АД извършва рехабилитация на железопътни участъци Скутаре-Оризово и Стралджа-Церковски.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com