Ремонтът на Зоопарка ще приключи за 6 месеца, уверяват от фирмата-изпълнител

Община Стара Загора ще поеме дългосрочен общински дълг под формата на дългосрочен кредит от Обединение „Фонд за устойчиви градове“ и Фонд „ФЛАГ“ ЕАД. Със средствата ще се обновят Летният театър, Драматичният театър и две училища- СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“.
Размерът на дълга, който ще бъде поет е 13,450 млн. лева за 15 години с три години гратисен период.

Условията, при които се предлагат средствата са изключително добри, мотивираха подкрепата си общински съветници.

Внесената на първо четене Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора, предизвика дебати в зала. Текстът беше приет с гласовете на 43-ма заседатели, а по време на разискванията съветниците се обединиха около становището предложенията да бъдат прецизирани и представени във времето преди второто четене. Срокът за това е до 5 ноември.

Дебати в зала предизвика и предложение за промяна в срока на усвояване на съществуващ дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“. В текста е записано-удължаване на периода за усвояване и гратисния период на вече договорения кредит от 18 на 24 месеца, при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове.

Основното, което притеснява всички нас, са проблемите в строителната част на проекта, обобщи мнението на повечето заседатели председателят на Общинския съвет Мария Динева.

Строително-ремонтните дейности по Реконструкцията на Зоопарка в Стара Загора започнаха  през месец ноември 2019 година със срок на изпълнение 1 година.В началото на тази година e издаден Акт Образец 10 от 10 януари за спиране на строежа във връзка с установена затруднена зимна обстановка за един месец. С цел предпазване и ограничаване на разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето на извънредното положение, с Акт Образец 10 от 13 март прекратени строителните дейности за два месеца.

Представител на фирмата-изпълнител увери общинските съветници в зала, че изгубеното досега време ще бъде наваксано и в следващите 6 месеца обектът ще бъде изцяло завършен. Имахме проблеми в началото, което вече е наваксано, а цялата ни дейност до момента бе съобразена с животните и тяхното обслужване. Това доведе до забавяне на графика, съобразявахме се и със съветите на директора на Зоопарка, някои от дейностите бяха спрени и по време на пандемията, обясни още представителят на фирмата-изпълнител.

40 заседатели подкрепиха предложението, а 7 се въздържаха от мнение.

Темата за дейностите по реконструкцията на Зоопарка ще бъде дискутирана на разширена работна среща, обясни председателят на Общинския съвет Мария Динева след гласуването. Дарик

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com