Сватби

Пускат в действие станция за битови отпадъци за 3 млн. лв. в Старозагорско

Претоварна станция за битови отпадъци на стойност 2,9 млн лв ще бъде въведена в експлоатация в четвъртък край град Гълъбово. Съоръжението е елемент от регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора, която предстои да заработи в началото на 2016 г.  Цялата система ще се състои от депо „Ракитница“ и 3 претоварни станции в Гълъбово, Казанлък и Гурково.

Екообектът се намира на 2 км североизточно от града, там годишно ще бъдат обработвани над 5 000 тона битови отпадъци, които ще се компресират в контейнери, за да бъдат извозени със специализиран автотранспорт до регионалното депо в землището на старозагорското село Ракитница.

Изградени са: площадка на претоварна станция с рампа и място за пресяване и временно съхранение на едрогабаритни и зелени отпадъци. Специално за обекта са изградени еднокиломтров път и двукилометров водопровод. Положен е 2 км подземен кабелен електропровод 20 kV. Станцията разполага със собствена локална пречиствателна станция.

Цялото екосъоръжение е на стойност 52 017 747,21 лв, то е финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Бенефициент по проекта е Община Стара Загора в партньорство с още 11 общини от областта и сливенската община Твърдица .

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com