Сватби

През 2016 г. броят на децата в област Стара Загора, родени от майки под 18 години е 253

През 2016 г. броят на децата в област Стара Загора, родени от майки под 18 години е 253 и спрямо 2015 г. се увеличава с 4 деца. Броят на децата, родени от жени на възраст 40 и повече години също се увеличава от 59 през 2015 г. на 98 през 2016 година.
Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2016 г. средният брой живородените деца от една жена в област Стара Загора е 1.73 и остава непроменен спрямо 2015 година. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.34.
Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 25.9 години през 2015 г. на 26.0 години през 2016 година.
През 2016 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Стара Загора е 2 051, или 67.8% от всички живородени, което е с 1.0 процентни пункта повече в сравнение с 2015 г. (66.9%). Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (84.5%) е по-висок, отколкото в градовете (61.4%).

 

Броят на живородените момчета (1 565) е със 105 по-голям от този на живородените момичета (1 460), или на 1 000 живородените момчета се падат 933 момичета.
В градовете и селата на област Стара Загора живородените са съответно 2 185 и 840 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.4‰, а в селата – 9.2‰.
В регионален аспект най-висока е раждаемостта в общините Николаево – 17.8‰, Мъглиж – 12.6‰ и Гурково – 11.6‰, а най-ниска в общините Опан – 4.5‰, Раднево – 7.5‰, Гълъбово – 8.2‰ и Казанлък – 8.4‰.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com