Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 11.02.2019 год. до 15.02.2019 год.

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 11.02.2019 год. до 15.02.2019 год.

Понеделник 11.02.2019 год.
1 ул. „Генерал Столетов“ от ул. „Мусала“ до бул. „Руски“
2 ул. „Д-р Тодор Стоянович“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
3 ул. „Иван Гарванов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
4 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“

Вторник 12.02.2019 год.
1 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
2 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
3 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
4 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
5 ул. „Света Троица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
6 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
7 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
8 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
9 ул. „Сава Силов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
10 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
11 ул. „Митрополит М. Кусев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Лубор Байер“
12 бул. „Руски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Лубор Байер“

Сряда 13.02.2019 год.
1 ул. „Св. Княз Борис“ от ул. „Д-р Т. Стоянович“ до ул. „Захари Княжески“
2 ул. „Лубор Байер“ от ул. „Захари Княжески“ до бул. „Руски“
3 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Д-р Тодор Стоянович“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
5 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“

Четвъртък 14.02.2019 год.
1 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
2 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
3 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Света Троица“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
5 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
6 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
7 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
8 ул. „Сава Силов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
9 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
10 ул. „Св. Княз Борис“ ул. „Д-р Тодор Стоянович“ до ул. „Княз Ал. Батенберг“

Петък 15.02.2019 год.
1 ул. „Св. Княз Борис“ от ул. „Княз Ал. Батенберг“ до бул. „Руски“
2 ул. „Митрополит М. Кусев“ от ул. „Лубор Байер“ до ул. „Св. Княз Борис“
3 бул. „Руски“ от ул. „Лубор Байер“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
5 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
6 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
7 ул. „Света Троица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com