Сватби

Превишение на нормата за фини прахови частици в Стара Загора

Автоматичната измервателна станция „Зелен клин” в Стара Загора е отчела 3,6 пъти превишение на средноденонощната норма от 50 микрограма на кубичен метър за фини прахови частици на 8 срещу 9 декември, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Превишенията по този показател са характерни за настоящия сезон, поради отоплението с твърди горива в битовия сектор. Изключително важен фактор е и метеорологична обстановка, а именно: мъгла и безветрие, което възпрепятства разсейването на замърсителите.

През зимния сезон, проблем както за град Стара Загора, така и за всички по-големи градове в страната са нивата на фините прахови частици до 10 микрона. Освен отоплението с твърди горива в битовия сектор, принос за високите нива на замърсителя има и автомобилният трафик. С най-малък дял към замърсяването в града ни е промишлеността, защото почти всички горивни инсталации използват като гориво природен газ, уточняват от РИОСВ.

Състоянието на въздуха в град Стара Загора се следи чрез Автоматичната измервателна станция „Зелен клин” – представителен градски фонов пункт за мониторинг. Пунктът предоставя данни за измерените нива на замърсителите – серен диоксид, азотен диоксид, озон, фини прахови частици, сероводород, метанови и неметанови въглеводороди.

От началото на тази година превишения по останалите показатели, които се контролират от Автоматичната измервателна станция „Зелен клин” не са регистрирани.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com