Сватби

Покана за изложба и обществено обсъждане

Уважаеми госпожи и господа,
Община Стара Загора, Ви уведомява, че във връзка с проведен открит конкурс по реда на ЗОП с предмет: „Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора по случай 1100 години от неговата смърт /27.07.2016 г./”, на осн. чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и одобрените от Кмета на Община Стара Загора конкурсни правила, е организирана изложба на конкурсните проекти, която ще се състои в периода от 21.12.2015 г. и 22.12.2015 г., като изложбата ще завърши с обсъждане, в което задължително участват председателят на журито или неговият заместник, членове на журито и представители на възложителя.
Изложбата на конкурсните проекти ще се проведе във фоайето в сградата на Община Стара Загора.
Датите и часове на достъп до конкурсните проекти в открит конкурс по реда на ЗОП с предмет: „Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора по случай 1100 години от неговата смърт /27.07.2016 г./” са както следва:
21.12.2015 г. – от 08:30 до 17:30 часа
22.12.2015 г. – от 08:30 до 13:00 часа.
В последния ден на изложбата, а именно: 22.12.2015 г., от 13:30 часа в зала 2, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора ще бъде проведено обществено обсъждане.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com