Сватби

Номинираха служители на РДПБЗН – Стара Загора за „Пожарникар на годината”

На 13.01.2017г. в сградата на РДПБЗН – Стара Загора беше проведен областния етап от ежегодния Национален конкурс „Пожарникар на годината”. Призът се дава на служители с висок принос за осигуряване пожарната безопасност и защита на населението през 2016 г. Победителите бяха наградени с „ПИСМЕНА ПОХВАЛА” със заповед на директора на РДПБЗН – Стара Загора комисар Стоян Колев. Наградите връчи зам. областния управител на област Стара Загора г-н Димитър Драчев:

– Oт направление „Пожарогасителна и спасителна дейност”, подраздел за държавни служители на изпълнителски длъжности: ИВАН ПЕЙЧЕВ ИВАНОВ – инспектор в група ОЦ към сектор ПГ и СД при РДПБЗН – Стара Загора.

– Oт направление „Пожарогасителна и спасителна дейност”, подраздел за държавни служители на младши изпълнителски длъжности: ИЛИЯ ГАНЧЕВ ИЛИЕВ – Водач на СА I степен в група „ПГ и СД” в РСПБЗН – Стара Загора.„Пожарникар на годината”

– Oт направление „Контролна дейност”, подраздел за държавни служители на старши ръководни, ръководни и изпълнителски длъжности: МАРИН ДИНЕВ РАДЕВ – инспектор в група „ДПК и ПД” при РСПБЗН – Стара Загора РСПБЗН

– От направление „Контролна дейност”, подраздел за държавни служители на младши изпълнителски длъжности: АДРИАНА СТАНЧЕВА ДИМИТРОВА – младши инспектор в група ДПК и ПД при РСПБЗН ТЕЦ Марица Изток 2 .

Със заповед на директора на РДПБЗН – Стара Загора с „ПИСМЕНА ПОХВАЛА” бяха наградени също инсп. Данчо Манчев Игнатов – инспектор (ДПК и ПД) в РСПБЗН – Чирпан, мл. инсп. Вътко Пенев Пенев – мл. инспектор в РСПБЗН – Чирпан, мл. инсп. Милен Русев Михов – водач на специален автомобил в РСПБЗН – Опан и мл. експерт Кольо Недялков Недялков – началник на дежурна смяна в РСПБЗН – Чирпан.

 

За участие в националния заключителен етап на конкурса бяха номинирани: Марин Динев Радев, Адриана Станчева Димитрова и Илия Ганчев Илиев.

 

Инсп. Марин Динев Радев е служител, който съвестно изпълнява служебните си задължения, успешно контролира спазването на противопожарните нормативни изисквания в строежи и в обекти в експлоатация. Сред обществото има много добър отзвук на личностното и професионалното му поведение. С мотивацията си за работа е пример за колегите си.

Има съществен принос за превантивната дейност на РСПБЗН – Стара Загора. Успешно работи с деца от местните училища и детски градини. Провежда инструктажи по пожарна безопасност на персонала на детски и учебни заведения и участва в занятия за действие при пожар и евакуация. Служителят проявява изключителна инициативност при обучението на ученици. Обучава и тренира отбор на МПО „Млад огнеборец”, освен това води СИП „Млад огнеборец” в две училища в община Стара Загора.

 

Мл. инсп. Адриана Димитрова участва активно в извършването на тематичните и контролни проверки в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, а също така и в подготовка и обучение на доброволните ядра по цехове и отдели към централата. За периода е извършила общо 1379 бр. контролни и тематични проверки,  като са контролирани общо 887 бр. актове за огневи работи .

Редовно участва в обучението и инструктажите на изпълнителите и ръководителите на огневи работи на всички външни фирми участващи в ремонтната дейност в ,,ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД. Провела е 76 бр. обучения  по противопожарна тематика на изпълнителите и ръководителите на огневи работи – общо на 818 заварчици.За констатирани нарушения на правилата и нормите на пожарна безопасност е съставила 9 бр. АУАН и 11 бр. констативни актове.

 

Мл. инсп. Илия Ганчев Илиев познава отлично характеристиките на гасителния район. През годината участва в ликвидирането на десетки произшествия. Редица са и инцидентите, при които се налага събиране на свободен от дежурство състав за помощ на колегите си включително от други РСПБЗН. Носи с гордост призванието „пожарникар”. На 02.08.2016г. възниква пожар в сухи треви и храсти в местност между селата Богомилово и Кирилово. Денят е горещ със силен вятър, който благоприятства бързото развитие на пожара с основно направление към горски насаждения. Служителят е в дома си и забелязвайки сериозната опасност се явява на мястото на пожара с личния си автомобил с тупалка за гасене на полски пожари веднага след пристигането на първите сили и средства от РСПБЗН – Стара Загора. С действията си е помогнал на екипите за по-бързото локализиране на пожара в рамките на 3 часа, в резултат на което са нанесени минимални загуби и са спасени 350 дка гора. Оказва съдействие и на колегите си при отстраняване на повреда в ПА при труднодостъпна местност на мястото на пожара. Илия Ганчев Илиев е проявил съобразителност за голямата натовареност на състава на РСПБЗН – Стара Загора (ликвидиране на 9 произшествия за деня, включително помощ на други РСПБЗН) и предходните дежурства, проявил е доблест и колегиалност.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com