Национална научно-практическа конференция с международно участие се проведе в Медицинския факултет на ТрУ

Събитието се провежда и като част от мероприятията, по случай

25 годишнината от създаването на Тракийски университет

Национална научно-практическа конференция с международно участие

под надслов „МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИТЕ – КЛЮЧОВ РЕСУРС В СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ се проведе онлайн, организирана от екип преподаватели и студенти от Катедра „Здравни грижи“ на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Конференцията беше открита от домакина и преподавател в Катедра „Здравни грижи“ проф. д-р Христина Милчева и ректора на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков, който ги поздрави за актуалната в пандемичната обстановка тема и им пожела успех.

Основните акценти в Научно-практическата конференция бяха върху ключовата роля на медицинските сестри и акушерките за обезпечаване потребностите на населението от качествени здравни грижи в съвременното здравеопазване и социалната значимост на тези професии.

Заявилите участие с доклади в конференцията бяха 80 участници – студенти от специалност „Медицинска сестра“ и Акушерка“, преподаватели от медицинските университети и факултетите по здравни грижи в страната, работещи здравни професионалисти. Като слушатели участваха още 60 здравни професионалисти.

Пленарните доклади бяха посветени на актуални проблеми на сестринството и новата болест Covid-19. Първият пленарен доклад за актуалните проблеми на сестринството беше изнесен от доц. Албена Андонова, дм – ръководител на катедра „Здравни грижи“. Международен лектор в конференцията е проф. Даниела Кингсли Гудвин от Кралския колеж в Лондон, председател на Международната асоциация по здравни грижи. Тя представи втория пленарен доклад на тема “Новата болест COVID-19 и глобалната пандемия”.

Викторина на тема „ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ СЕГА“ беше предназначена за студентите, заявили участие в Конференцията.

За 30-ти октомври е организирана Кръгла маса за студенти, преподаватели и професионалисти по здравни грижи, посветена на Международната година на медицинската сестра и акушерката.

Кръглата маса ще позволи да се дискутират проблеми, свързани с новите предизвикателства в обучението на студентите в светлината на националните и световни тенденции за качествено подготвени здравни професионалисти.

Мероприятията се провеждат в партньорство с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Предвид пандемичните условия конференцията и кръглата маса протичат онлайн.

DSC_4571
DSC_4565

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com