Стара Загора

Национален форум за дуално обучение със старозагорско участие

В София се проведе осмата, заключителна, сесия на Форума за дуално образование по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“. В нея участваха висши представители на всички заинтересовани страни за развитие на процеса – министерства и ведомства, работодателски, браншови, синдикални и неправителствени организации, училища и бизнес, работещи в партньорство по дуалното обучение. Форумът се организира от екипа по проекта ДОМИНО и от Българо-швейцарската търговска камара.  В заключителната му част се включиха г-жа Дорис Лойтхард – президент на Конфедерация Швейцария и г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател на Р България. От Старозагорска област, която е лидер в практическото прилагане на дуалното обучение, във форума взеха активно участие Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Владимир Чучумишев, представител на Арсенал АД, Мариана Демирева, директор на ПГ Иван Хаджиенов, Казанлък и ученици, завършили първия випуск с дуално обучение от тази гимназия и вече работещи.

Основната темата на дискусията на форума беше „Институционална организация на дуалното професионално образование и обучение (ДПОО) у нас след приключване на проект ДОМИНО,  което е и основна препоръка в Доклада от междинната оценка на проекта.  Дискутираха се слените предложения:

  1. Създаване на звено в рамките на дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН, което да поеме функциите и продължи дейността на екипа за управление на проект ДОМИНО по въвеждане на ДПОО в България;
  2. Със заповед на министъра на образованието и науката НКГ да се преобразува в постоянно действаща работна група или друг консултативен орган по дуално професионално образование и обучение към Министерство на образованието и науката;
  3. Създаване на мрежа от звена на местно и национално ниво, с главна цел координация и обмяна на опит по въпросите на ПОО и с основен акцент дуалното професионално образование, в които да се включат представители на всички заинтересовани институции.

След отчитане на конкретните предложения от Форума, ще бъде изработен общ документ, който ще бъде представен на отговорните институции.

Истинска история на успеха – така президентът на Швейцария Дорис Лойтхард оцени досегашното изпълнение на проекта ДОМИНО, като заяви, че швейцарската подкрепа ще продължи.

Имаме шанс да се учим от най-добрите, заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който благодари, че Швейцария не само инвестира средства в съвместния проект, но и предава опита си.

Качествените резултати в образованието идват с партньорство, посочи заместник-министърът на образованието Таня Михайлова. Тя заяви, че проектът ДОМИНО е изключително успешен – при предвидено включване на 15, в него вече участват 32 професионални гимназии, над 800 ученици, в партньорство със 170 водещи български и чуждестранни фирми.

Всички участващи във форума се обединиха около мнението, че работата по въвеждане на дуалното образование трябва да премине от проектна форма към приоритетна национална политика и декларираха, че активно ще работят затова.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com