Стара Загора

Министър Танева: 300 хил. души се занимават постоянно със земеделие у нас

Въпросът не е от общите средства, с които разполагаме на кой сектор да се даде повече или да се разпредели по равно, въпросът е какво търсим. Това заяви министър Десислава Танева по време на дискусията на тема “Приоритетите на ЕК и ключовата роля на земеделието и развитието на селските райони за създаването на работни места и инвестиции”.

Земеделието е стратегически отрасъл за България, каза Танева и представи статистика за сектора. За 2014 г. брутната добавена стойност в аграрния отрасъл възлиза на 3,7 млрд. лв., представлява близо 5,3 от дела на сектора в брутната добавена стойност на страната.

Стойността на крайната продукция за 2014 г. е 7,8 млрд. лв. като най-голям дял заема зърнопроизводството и млечния сектор. Постоянно заетите със земеделие в България са 300 000 души, а с временно заетите по кампания общо става около 666 000 души годишно.

“Земеделието ни не би било това, ако не беше ЕС. В момента 2,4 млн. души са собственици на земеделска земя. Използваната земеделска земя със селскостопанска цел е 5,1 млн. хектара. От влизането ни в ЕС обработваемата земя се увеличава. Необработваемите площи след присъединяването ни в ЕС са намалели с 60%”, убедена е Танева.

Тя информира, че в момента МЗХ работи по поредната промяна в Закона за собствеността. Трябва да възстановим балансираната структура на производството в земеделието в България. Трябва да балансираме и средствата, с които разполагаме, каза земеделският министър.

“Трябва да решим отношенията по начин, по който да се създаде дългосрочна устойчивост така, че земеделските производители да са сигурни в инвестициите, които правят в стопанствата си”, поясни Танева. Тя изрази надежда, че през пролетта на следващата година ще бъде представено ново, адаптирано към сегашните нужди, обединено земеделско законодателство.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com