Сватби

Полицията съветва гражданите как да употребяват пиротехнически изделия за празниците

УПОТРЕБА НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници у много хора желанието да употребяват пиротехнически изделия като пиратки, бомбички, фойерверки и др. се увеличава.

Във връзка с това ОДМВР – Стара Загора предупреждава гражданите, че употребата на пиротехнически изделия не е съвсем безопасно занимание. Когато се употребяват в нарушение на инструкциите приложени към тях могат да предизвикат различни наранявания.

Трябва да се знае, че пиротехнически изделия не са невинна играчка и съгласно Закона за оръжията, боеприпасите взривните вещества и пиротехническите изделия са поставени под разрешителен режим, контролиран от органите на МВР.

КОЙ И КАК ИМА ПРАВО ДА ТЪРГУВА С УВЕСЕЛИТЕЛНИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ:

търговията с пиротехнически изделия се извършва от търговци по смисъла на търговския закон въз основа на издадени разрешения от Главна Дирекция „Национална Полиция” гр. София. Търговците трябва да разполагат със специално проектирани, изградени и узаконени за този вид изделия складове и магазини. Абсолютно е забранено по смисъла на Закона, търговията с тези изделия да се извършва на открито – по базари, сергии и павилиони. Те се излагат за продажба на закрити лавици или под стъклен похлупак, в количества необходими само за непосредствена продажба. Изделията следва да се съхраняват и продават само в оригиналната заводска опаковка и да бъдат придружени с инструкция за употреба на български език. Не се допуска продажбата на пиротехнически изделия – видимо повредени, с разкъсана най – малка стандартна производствена опаковка, фитили и др.

Забранява се  продажбата на фойерверки:

от категория 1 – на лица под 12 години.

от категория 2 – на лица под 16 години.

от категория 3 – на лица под 18 години;

В ЗОБВВПИ пиротехнически изделия от гореспоменатите категории, според предназначението и степента на опасност, представляват:

– категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;

– категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;

–  категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

Търговците, извършващи търговия на пиротехнически изделия в нарушение на изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите взривните вещества и пиротехническите изделия, се санкционират въз основа на чл.175, ал.1 от същия закон, като им се налага глоба в размер от 1000 лв. и/или имуществена санкция от 5000 лв.

Не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и за употреба на фойерверки:

от категория 2 – до 5 кг. брутно тегло.

от категория 3 – до 10 единични бройки.

КАК ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВАТ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ С УВЕСЕЛИТЕЛНА ЦЕЛ?

Пиротехническите изделия се използват след запознаване с инструкциите на производителя за безопасна употреба, които са задължителни за спазване.

Съгласно чл. 60 ал.1, т.6 Закона за оръжията, боеприпасите взривните вещества и пиротехническите изделия е забранена употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до лесно запалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.

На нарушителите ще бъдат налагани глоби от 500 до 2500 лв. съгласно чл. 185, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите взривните вещества и пиротехническите изделия.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА:

ако все пак решите да използвате в Коледната и Новогодишна нощ пиротехнически изделия, ние Ви съветваме:

  • закупете ги Вие, съхранявайте ги грижливо до празничната вечер и внимавайте да не попадат в ръцете на Вашите непълнолетни деца.
  • Споделете това удоволствие с децата си, но не им разрешавайте сами да ги употребяват.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com