Сватби

КЗК отмени решение на директора на Мини Марица – изток

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на “Мини Марица – изток” ЕАД, съобщиха от Комисията.

Решението е за извършен подбор на кандидати за Обособена позиция № 3 на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на автотранспортни услуги – специализиран превоз на работниците и служителите на “Мини Марица – изток” ЕАД и за културни, спортни и социални мероприятия” – реф. №52/2013г. – ЗОП”.

Производството установи, че назначената от възложителя и провела процедурата комисия не съответства на законовите изисквания за опит и квалификация на състава в съответствие с предмета и сложността на поръчката, поради което не е била в състояние да изпълни ефективно задълженията си на помощен орган на възложителя съгласно ЗОП. КЗК намира за основателен довода на жалбоподателя “Детелина-Дрита” ЕООД, че въведеното от възложителя в хода на процедурата изискване за съответствие към един от кандидатите представлява недопустимо изменение на документацията в частта технически изисквания и нарушава принципа за равнопоставеност.

В изискванията на възложителя липсва условие автобусите, с които участва кандидатът да са включени в списъка към лицензите му на превозвач, нито “Детелина Дрита” ЕООД е правил заявление в тази насока. С указанията си за проверка на списъка на автобусите към лицензията на кандидата и сравняването му с представените от същия удостоверения по процедурата, възложителят е превишил правомощията си по закон, доколкото е изискал от помощния орган проверка на техническите възможности на жалбоподателя с условие, което не е залагал в документацията.

Като следващо нарушение КЗК приема извършената проверка от страна на оценителната комисия на данни, които жалбоподателят не е заявявал, нито е бил длъжен да заяви с оглед обявените условия за участие в процедурата. КЗК връща преписката на възложителя за издаване на заповед за определяне на законосъобразен състав на оценителната комисия и продължаване на процедурата от последното законосъобразно действие съобразно указанията в решението.

източник: ПИК

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com