Стара Загора

Звеното „Фискален контрол“ в НАП пресече опит за внос на близо 13 тона месни продукти с изтекъл срок на годност

Звеното „Фискален контрол“ към НАП Пловдив пресече опит за внос на близо 13 тона месни продукти с изтекъл срок на годност. При извършена проверка на територията на месопреработвателно предприятие в област Хасково, на пломбиран камион с месо на ГКПП „Дунав мост 2“, органите по приходите са констатирали, че част от стоката намираща се вътре в кашоните е с етикети, с изтекъл срок на годност.

При последвала проверка на съдържанието на всички прилежащи кашони с местни продукти в т.ч.  12 835 кг. кайма – свинска и телешка  и свински гулаш/ са констатирали несъответствия между придружаващите документи и стикерите върху опаковките.

Служителите на „Фискален контрол“, чрез Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки са изискали съдействие от органите на Агенцията по безопасност на храните /БАБХ/ и Икономическа полиция. След извършената съвместна физическа проверка са установили негодността на стоката и невярно съдържание на придружаващите документи.

Органите на БАБХ са наложили забрана върху стоката и са издали разпореждане за унищожаване, чрез изгаряне.

От началото на 2017 г. фискалните агенти на сектор „Оперативни дейности“ Пловдив са извършили 52 608 проверки на фискални пунктове и  14 099 проверки на местата за разтоварване на транспортните средства. В резултат на извършените контролни действия са съставени 249 акта за нарушения и са издадени 240 наказателни постановления с обща стойност на наложените санкции 277 700 лв.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com