Сватби

Започва рехабилитацията на токоизправителните станции на Стара Загора

Управителите на общинското дружество „Тролейбусни превози” ЕООД и на ДЗЗД” Ел Контрол 2014″, Стара Загора, подписаха днес договор за проектиране и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) по проект «Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора». Договорът между Димитър Авджиев и Нягол Христов е за 4 токоизправителни станции, и е на стойност над 1,2 млн.лв.
В рамките на 60 календарни дни, считано от 17.06.2014г., ще бъде направено проектирането на стойност 26 550 лв, без ДДС, а рехабилитацията на токоизправителните станции е със срок на изпълнение 320 календарни дни, на стойност 1 190 485,60 лв.
Подписваме поредния договор от проекта „Интегриран градски транспорт”, остават още два – за специализирания автомобил и след произнасянето на ВАС – за стартиране отново на процедурата за тролейбусите, уточни ресорният зам.-кмет Йордан Николов.
По същия проект преди два месеца бяха подписани договорите за ремонта на сервиза и рехабилитацията на въздушно-контактната мрежа. До края на месеца ще приключат ремонтните дейности по сервиза, готов е и проектът за мрежата, а след отстраняване на забележките, ще започне изграждането на ВКМ, добави Д.Авджиев
По думите му, токоизправителните станции са базата за надеждна и безопасна работа на тролейбусната мрежа, затова тяхната рехабилитация е изключително важна. На база оценка на съществуващото положение, проверките на място и анализа на актуалната информация, в предпроектното проучване са предложени поредица от рехабилитационни дейности.
За нас това е важен обект в градската част на Стара Загора, досега сме имали големи обекти в сферата на енергетиката, предимно с чуждестранни компании. Като сложност не ни притеснява нищо, но трябва да се съобразим с графиците, така че да не допуснем смущения в транспортното обслужване на гражданите. Избрахме оборудване на Сименс, защото техните уредби за транспорта са по-добри, обясни управителят на фирмата-изпълнител Н. Христов.
Договорът по настоящата обществена поръчка се финансира по договор на Община Стара Загора по проект BG161PO001/1.5-03/2011/003 «Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора», Схема за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”
Град Стара Загора е един от градовете избран сред петте големи града в България за развитието на интегриран проект за обновяване и модернизиране на обществения транспорт, за което е подписан договор с МРРБ за финансиране на проекта – Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com