Евден НИКОЛОВ, кандидат за общински съветник на ВМРО-БНД: Доброто планиране и ефективно изпълнение са ключ към благоденствието ни

Проблемите на Стара Загора са ясни: демографски срив и обезлюдяване на малките населени места, недостиг на качествена работна ръка, битова престъпност. Възрастовият и образователен профил на населението ни не създава предпоставки за светли бъднини.

Evden Nikolov 01 38-19

На 3 октомври се проведе среща между представители на политически сили, които се борят за доверието на старозагорци на местните избори, с представители на Клуба на работодателя и КРИБ. Полезна и ползотворна среща! Чуха се истини за възможностите на местната власт, добри идеи, желание за партньорство и добра воля за полагане на съвместни усилия за доброто на жителите на Стара Загора. Аз считам, че дейността и възможностите на общината зависят изцяло от административния й капацитет, от мъдростта и опита на общинските съветници, които ще влязат в бъдещия местен парламент, от лидерските качества на кмета и ръководителите на общината, от работата на ресорните комисии, взаимоотношенията и взаимодействието между структурите на местната и на централната власт. Трябва да се залагат приоритети, чието изпълнение би дало най-качествен и бърз ефект върху развитието на общината. Качественото стратегическо целеполагане, доброто планиране, финансовото обезпечаване и ефективно изпълнение са ключът към благоденствието на общината и нейните жители.

Имаме уникално географско местоположение, природни, исторически и културни  дадености, местни традиции, които следва да са фундамент за стратегическо планиране. Смятам за задължително веднага да се направи анализ на изпълнението на съществуващия Общински план за развитие 2014-2020

и да се стартира изработването на нов план, с хоризонт за развитие до 2030 г., съответно до 2050 г.

Приоритетите на общината, според нас от ВМРО, трябва да са:

1. Създаване и развитие на транспортно-логистичен хъб и връзки с националните и международни пътни коридори, да се възстанови работата на Летище Стара Загора и превръщането му в карго-логистичено летище.

2. Развитие на вертикални, хоризонтални и секторни клъстери, които да оптимизират обезпечаването на бизнеса с качествени и конкурентни суровини, материали и услуги. Да се работи за маркетинга, рекламата, популяризирането на продуктите и услугите на местната икономика и стъпването им на нови пазари.

3. Развито земеделие и животновъдство, преработвателна хранително-вкусова промишленост на продукти и култури, които имат висока добавена стойност и биха могли да се конкурират на националния и международен пазар.

4. Работа за повишаване на ефективността и административния капацитет, висока производителност на труда, автоматизацията и електронизация на управленските и производствените процеси, ефективна, добре планирана и организирана градска транспортна логистика, въвеждане на комютърни и електронни системи за управление, комуникация, координация и контрол.

Всичко това ще даде необходимия тласък за развитие на общината и ще създаде предпоставки за възможности за развитие на хората и увеличаване на доходите на населението, което ще увеличи местното потребление и ще направи общината ни по-богата. С това тя ще може да изпълнява качествени услуги във всички останали обществено значими сфери като здравеопазване, социални услуги, образование, култура, опазване на околната среда.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com