Стара Загора

Две старозагорски деца са осиновени в чужбина през юли

Към 31 юли т.г. вписаните в Регистъра деца за пълно осиновяване, воден от РДСП-Стара Загора, са общо 220, от които 125 деца с физическо увреждане и 95 здрави. Броят им чувствително превъзхожда броя на семействата, желаещи да станат осиновители – общо 43 са вписани в регистъра.

Пълно осиновяване през юли е допуснато на 3 деца: 1 в страната, и 2 в чужбина.

Приемните семейства от област Стара Загора – утвърдени и вписани в регистъра на Дирекцията към 31 юли са 80, от които 3 доброволни и 77 професионални. Децата, настанени в приемни семейства до упомената дата са 61 – 1 дете в доброволно приемно семейство, и 60 в професионални приемни семейства.

В отчетния месец юли в РДСП-Стара Загора са постъпили 152 сигнала за деца в риск. От тях социалните работници са констатирали риск за 39 деца, за които са отворени случаи. 334 деца са били настанени в семейства на близки и роднини, 180 – в социални институции, а на 127 е осигурена социална услуга – резидентен тип.

(СН)

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com