Стара Загора

В Стара Загора започва оборудване на сиренната система с нови електронни устройства

В Стара Загора започва оборудване на сиренната система с нови електронни устройства
Започва изпълнението на проект за подмяна на старите електромеханични акустични устройства за ранно предупреждение и оповестяване, които са общо 26 на територията на Стара Загора. Те са разположени на общински, държавни и жилищни сгради. Сиренната система ще бъде оборудвана с нови 40 електронни устройства, които ще заменят старите в периода от 25 март до 22 май, 2019 г.
Проектът е финансиран от Фонд „Вътрешна сигурност“, а новата сиренна система ще бъде интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. При изграждането на крайните акустични устройства ще се проведе тест, свързан с излъчване на звуков сигнал и речева информация, който не следва да безпокои хората от града.
На 01.04.2019 г. от 13:00 ч. ще бъде проведена тренировка за проверка на функционалността на Локалната система за оповестяване на „Лукойл България“ ЕООД и „ЕКО България“ ЕАД депо Стара Загора, за тестване на интеграцията към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Предстоящите тестове включват излъчване на акустични сигнали и гласови съобщения от сиренната система. Призовава се местното население да запази спокойствие за успешното провеждане на тренировката.
25.03.2019 г.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com