В пространството на „Арт Квадрат“ ще представят нова специалност на Тракийски университет, Ст. Загора

Събитието включва художествена, музикална част и презентация, като целта е по този динамичен интерактивен начин да се представи новата специалност ПИИГД в ПФ на ТрУ, Ст. Загора, и се осъществява от преподаватели и студенти 1 и 2 курс в специалността, със съдействието на Община Стара Загора като част от поредицата алтернативни културни събития в отвореното пространство на Община Ст. Загора „Арт квадрат“.

Представянето ще се състои от два етапа, в които водещата роля е на студентите:

1. Пърформанс, който ще се реализира от 1 курс на специалността.

Този тип Арт представление разкрива желанието на организаторите и участниците да изградят мащабна свободна от конкретна композиция, чрез средствата на съвременното изкуство и така да променят изцяло архитектурната среда.

Динамичният творчески процес и активната интеракция между изпълнителите и аудиторията се осъществява със средствата на изобразителната дейност, театъра, танца, музиката с концептуално изведена логика. Реалното действие като краен резултат представлява създаването на спонтанно изведена абстрактна и експресивна композиция показваща свободният творчески порив и емоция на участниците.

Композицията символично разкрива цялата палитра от индивидуалности на студенти от 1 курс, като всеки цвят е асоциативно насочва алегорично към техните различия на образование преди да изберат тази специалност и художествени интереси, но в случая вече обединени в едно цяло.

За реализирането на интермедийният проект студентите ще реализират своето художествено действие на музикален фон за около 10-15 мин. Идеята включва и участие на публиката, чрез включване в изобразителната дейност по лесен и достъпен неангажиращ на изцяло доброволен принцип.

2. Презентация, която показва етапите на художествено израстване на студентите от 2 курс на специалността, като самите те ще коментират своята художествена дейност. Включва концептуална част от проект „образование – креативност“.

Показване под формата на презентация от студенти и преподаватели на двата проекта с времетраене 20-30 мин.

Заключителна част: Доц. Ани Златева завършва с промотиране на новата специалност, ПФ и ТрУ.

Чрез презентациите се демонстрират постиженията и етапите на творческа дейност на студентите по време на тяхното едногодишно обучение в специалността. Техните тематични концептуални интерактивни арт проекти, които ще се реализират за денят на българските будители.

Събитието ще се състои на 21.10.2020 г. на открито в пространството на „Арт Квадрат“ от 16.30 (17.00) ч. и ще включва концертни изпълнения на живо на атрактивната рок групата на ТрУ.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com