Стара Загора

България без грешка в усвояването на средства по Европейския социален фонд

В публикувания днес годишен доклад за изпълнението на европейския бюджет, Европейската сметна палата представи резултатите от финансовия одит за 2014 година.Това съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.

„13 операции бяха проверени в България за 2014 г., като осем от тях се  отнасят до Европейския социален фонд, а пет за Програмата за развитие на селските райони. За втора поредна година, в България не бяха открити грешки в рамките на проверките по оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси“, а откритите две грешки в областта на земеделието не са количествени. Това е доказателство за отличната работа на националната администрация, отговорна за разходването на европейски средства,“ коментира след срещата българският представител в ЕСП Илиана Иванова. В допълнение, докладът отчита задоволителни коригиращи действия в България по отношение на слабостите в системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), констатирани при предходни одити на Палатата.

Одиторите са констатирали като ефективни корективните действия, предприети в рамките на плана за действие. СИЗП е подобрена и  редовно се актуализира като също е подобрено качеството на проверките на място. Публикуването на Годишния доклад за изпълнението на европейския бюджет от ЕСП слага началото на процедурата по освобождаване от отговорност, която е основен инструмент на Европейския парламент за контрол върху изразходване на европейските фондове.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com