Сватби

Българинът пести по-малко и тегли повече кредити

Българите са започнали да пестят по-малко и да теглят повече кредити от банките. Това става ясно от последните данни на БНБ към края на юни.

Според статистиката на централната банка през миналия месец новите влогове на домакинствата са се увеличили едва с 15 млн. лв. Така средствата, държани на влог от гражданите, достигнаха 40,580 млрд. лв. В същото време новите кредити, отпуснати на домакинствата, са с 44 млн. лв. повече, а общият им обем достига 18,305 млрд. лв.

Увеличението се дължи главно на жилищните заеми, при които има ръст с 19 млн. лв. за месец. Така към края на юни общият размер на раздадените ипотеки достига 8,695 млрд. лв. В графата „други кредити“ също има нарастване. В нея се включват заемите, отпуснати за обучение, лечение и т.н. Тези кредити към края на юни са с 9,4 млн. лв. повече и достигат 723,3 млн. лв.

Тенденцията на ръст на заемите за домакинствата се наблюдава и през последните месеци. През май тези кредити се увеличиха с 10 млн. лв., а през април – с 32 млн. лв.

В същото време темповете, с които гражданите продължават да трупат пари в банките, намаляват. През май ръстът на спестяванията на домакинствата беше 126 млн. лв., а през април – едва 33 млн. лв. В началото на 2014 г. депозитите на гражданите нарастваха с между 92 млн. и 371 млн. лв. месечно. Изглежда обаче спадащите лихви по депозитите са намалили стимулите за спестяване.

През миналия месец депозитите на фирмите са се увеличили с нови 300 млн. лв., съобщават от БНБ. Ръст има и на новите бизнес заеми – с 427 млн. лв. през юни. Общата стойност на тези кредити достига 30,778 млрд. лв. През май обаче беше отчетен спад на тези заеми.

От данните на централната банка става ясно още, че се подобрява състоянието на кредитните портфейли на българските трезори. Делът на лошите и преструктурираните кредити (без овърдрафтите) за цялата банкова система намалява до 24,09% през юни. През май те бяха 24,5% от всички. В абсолютна стойност тези заеми възлизат на 9,169 млрд. лв. в края на миналия месец.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com