Агенцията по заетостта продължава да консултира българските работодатели за новите антикризисни мерки

Агенцията по заетостта продължава да консултира българските работодатели за новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.

Експертите от бюрата по труда са на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от covid-19”  (290 лв. за фирми в сферата на транспорта и хотелиерство и ресторантьорство) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата на 15.07.2020 г. мярка с нов дизайн 60/40.

Повече информация е публикувана на страницата на Агенцията по заетостта.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com