Сватби

Публично обсъждане на проекта на бюджет – 2016 на Община Стара Загора

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл. 44, ал. 8, т. 1 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 30 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора кметът на Община Стара Загора отправя покана за участие в обществено обсъждане на:
Проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2016 година.

Обсъждането ще се проведе на 30.11.2015 г. от 17.30 часа в зала „П.Р.Славейков“ на Общински съвет Стара Загора.
Материали за проекта на Бюджета на Община Стара Загора за 2016 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината www.starazagora.bg и ще са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

Становища и предложения по проекта за бюджет 2016 година могат да се представят в деловодството на общината на електронния адрес: mayor@starazagora.bg иs.deneva@starazagora.bg от датата на публикуване на поканата.

За допълнителна информация, справки и въпроси – тел. (042) 600 906, (042) 614 634.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com