Сватби

Анкетират бизнеса за потребностите от човешки ресурси

На 07.11.2017 г. се проведе областна работна среща по проблемите на професионалното образование, във връзка с предстоящия Държавен план-прием за учебната 2018/2019 година. В нея участваха г-жа Гергана Микова – Областен управител, директорите на професионалните гимназии, представители на общинските администрации, на работодателските организации и фирми от областта, на Регионалното управление на образованието (РУО), както и на Центъра за кариерно ориентиране. От РУО представиха информация за състоянието на професионалното образование и за развитието на дуалното обучение в областта (прилагаме презентацията). В проведената дискусия, в която активно се включиха много от участниците в срещата, бяха обсъдени предизвикателствата пред професионалното образование, на фона на нарастващия дефицит от кадри във всички сфери на индустрията, селското стопанство и услугите и намаляващия брой завършващи основно образование. Бяха набелязани редица мерки за противодействие на негативните тенденции, като г-жа Микова лично пое ангажимента Областна администрация да координира този процес и да ангажира за съдействие съответните държавни институции. Взе се решение, работни срещи в този формат да се провеждат регулярно.

Едно от решенията на срещата беше да се анкетира бизнеса за потребностите от човешки ресурси. Молим, всички заинтересовани работодатели да попълнят до 15 ноември електронната анкета на адрес: www.chambersz.com/index.php?option=com_forme&fid=2, с което ще помогнат Държавният план-прием да съответства в по-голяма степен на потребностите на бизнеса в региона.

Друго решене, което се взе на срещата е, бизнесът от Областта да подкрепи инициативата ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, в седмицата 20-24 ноември 2017 г. във връзка с обявената от Европейската комисия ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ. С това ще се засили общественото внимание към значимостта на професионалното образование и превръщането му в привлекателен избор за младите хора. Регионалното управление на образованието (РУО) поема ангажимента да координира тези събития за гладко протичане на посещенията. Желаещите фирми да се включат в инициативата да потвърдят това на e-mail rio_sz@abv.bg, РУО Стара Загора. Освен това, можете да регистрирате вашия Ден на отворените врати на сайта на Европейската седмица на уменията на следните линкове:

• Yammer • Twitter • Facebook Event Page

Подобно събитие е отлична възможност за бизнеса да участва в кариерното ориентиране на младите хора и да подкрепи ранното формиране на квалифицирани и мотивирани кадри.

Който има интерес към дуалното обучение, може да види информация за проведената в София заключителна сесия на Форума за дуално обучение и образование, където са публикувани материалите и презентациите по темата: www.chambersz.com/news/15498-2017-11-03-08-18-40.

Само с активни и координирани действия бихме могли да си помогнем при решаването на проблема с човешките ресурси.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com